UnseenKanchanaburi,ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,แผนที่,แผนที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี,เที่ยวกาญจนบุรี,ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรี,สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี,ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี,เที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี,เที่ยวกาญจนบุรี,จัดโปรแกรมทัวร์,โปรแกรมทัวร์,จัดทัวร์,จัดทัวร์ด้วยตนเอง,จัดทัวร์เอง, UnseenKanchanaburi,ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,แผนที่,แผนที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี,เที่ยวกาญจนบุรี,ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรี,สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี,ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี,เที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี,เที่ยวกาญจนบุรี,จัดโปรแกรมทัวร์,โปรแกรมทัวร์,จัดทัวร์,จัดทัวร์ด้วยตนเอง,จัดทัวร์เอง,

   >
โรงแรมพรไพลิน(ศรีแดง) ( )
ที่อยู่ : 134 หมู่3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5088 , 0 3459 5039 , 0 3459 5086 , 0 3459 5026
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 200 - 850 บาท , จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง
แพเรือนไม้ชายน้ำ ( )
ที่อยู่ : 209/1 หมู่ 3 ต.หนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5290-1, 0 1571 9300, 0 1900 2323
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 700 - 1800 บาท , จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง
แพอร่ามกิจโพธา ( )
ที่อยู่ : 109/2 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 9808 4018 , 0 3459 5144
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 1500 - 0 บาท , จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง
แพมิตรสัมพันธ์ ( )
ที่อยู่ : 68 หมู่ 3 ตำบล หนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5261, 08 1812 7360
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 1000 - 3000 บาท , จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง
แพผาผึ้ง พักแพผาผึ้ง ( )
ที่อยู่ : ต.--- ตำบล ----- อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร :
e-mail : http://www.suansaiyok.com
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 2180 - 0 บาท , จำนวนห้องพัก : 32 ห้อง
แพซองกาเรียน้อย ( )
ที่อยู่ : หมู่3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5396, 08 1294 9308
e-mail : http://www.songgarianoi.com
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 600 - 1500 บาท , จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง
เพชรรันตี รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : 034-595-330 ต.--- ตำบล ----- อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร :
e-mail : mail: petruntee@hotmail.com http://www.petruntee.blogspot.com/
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 0 - 0 บาท , จำนวนห้องพัก : ห้อง
เบอร์มิซอินน์ ( )
ที่อยู่ : 52/3 หมู่3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5146 , 0 3459 5556
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 180 - 800 บาท , จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง
เจดีย์ เจมส์ รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : 29/1 หมู่ 8 บ้านซองกาเรีย ตำบลหนองลู โทร อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5337 , 08 1816–6889 , 08 1215 5847
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 300 - 500 บาท , จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง
เกริงกระเวีย รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : 13/1 หมู่ 4 ต.ปรังผล อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 1816 2429
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 600 - 3500 บาท , จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง
สามประสบ รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : 122 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : (034) 595-050โทรสาร:(034) 595205
e-mail : arjojoe@yahoo.com
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 300 - 100 บาท , จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง
สังขละ การ์เด้นโฮม ( )
ที่อยู่ : 78/1 ซอยวัดศรีสุวรรณนาราม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรีจ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5007, 0 3459 5129, 0 3459 5229
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : 120 กม. , ราคาห้องพัก : 500 - 1500 บาท , จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง
สวนป่าเกริงกระเวีย ( )
ที่อยู่ : ส่วนประชาสัมพันธ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.--- ตำบล ----- อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 2282-3243-7 ต่อ 305, 308 , 08 3220 1565-6
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 1500 - 3500 บาท , จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง
สมชายกาแฟสด ( )
ที่อยู่ : 25/13 หมู่3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5180, 08 9529 1675,0 2412 4159
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 300 - 800 บาท , จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง
วังกะตู้ ( )
ที่อยู่ : 39/3 หมู่6 ตำบลหินดาด อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หินดาด อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 08 1942 7464, 08 1856 7066,08 7025 0879
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 700 - 2000 บาท , จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง
ฟอร์เกทมีนอท รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : 85/3 หมู่1 ตำบลนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5014-5
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 700 - 800 บาท , จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง
พี.เกสท์เฮ้าส์ แอนด์ คันทรี รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : พี. เกสท์เฮ้าส์81/1 หมู่ 1 ต.หนองลู ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 034-595061, 034-595139
e-mail : http://www.pguesthouse.com
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 0 - 0 บาท , จำนวนห้องพัก : ห้อง
พรไพลินริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : 60/3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5275, 0 3459 5322,0 3459 5352,0 3459 5355, 086-3815091
e-mail : http://www.ppailin.com
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 0 - 0 บาท , จำนวนห้องพัก : ห้อง
พรไพลิน ริเวอร์ไซด์ ( )
ที่อยู่ : 60/3 หมู่3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5275, 0 3459 5322,0 3459 5352,0 3459 5355 แฟกซ์ : 0 3459 5275
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 1000 - 2400 บาท , จำนวนห้องพัก : 35 ห้อง
พนธ์นที รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : 84 หมู่ 1 ตำบล หนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5134 , 0 3459 5269 แฟกซ์ : 0 3459 5270
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 800 - 1200 บาท , จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง
ปอยหลวง รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : 106 หมู่ 6 บ้านห้วยมาลัย ตำบล หนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5068 , 0 3459 5207
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 400 - 500 บาท , จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง
บ้านน้ำฟ้า ( )
ที่อยู่ : 71 หมู่2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 08 1750 7792
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 450 - 0 บาท , จำนวนห้องพัก : 2 ห้อง
ทรีพาโกด้า รีสอร์ท ทรีพาโกด้า รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : ใกล้ด่านเจดีย์สามองค์) 128 หมู่ 9 ถนน สังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.--- ตำบล ----- อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 08 1922 6231 , 0 2412 4159
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 300 - 1200 บาท , จำนวนห้องพัก : 58 ห้อง
ดอนคำ รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : 215 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 08 1935 5932, 08 6323 1778
e-mail : http://www.donkham.com
ระยะทางจากตัวเมือง : 220 กม. , ราคาห้องพัก : 1200 - 0 บาท , จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง
ซองกาเลีย ริเวอร์ ฮัท แอนด์ รีสอร์ท ( )
ที่อยู่ : : 34/1 หมู่ 3 (ทางไปวัดวังก์วิเวกการาม) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 3459 5023-4
e-mail :
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 400 - 1000 บาท , จำนวนห้องพัก : 36 ห้อง
แพอร่ามกิจโพธา ( )
ที่อยู่ : 125 หมู่ 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพทร์ / โทรสาร : 0 1807 1970
e-mail : http://www.aramkijpotaraft.150m.com
ระยะทางจากตัวเมือง : กม. , ราคาห้องพัก : 500 - 5000 บาท , จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง
 VDO Unseen KanchanaburiTOP tourist spot


  Home | Webboard | คลิกชม : วันนี้ 6 | เดือนนี้ : 338 | ปีนี้ : 1064 | รวม : 189296   สถิติผู้เข้าชมแต่ละประเทศ

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร/โทรสาร 0-3452-0335,0-3452-0089 Email: kanchanaburi@mots.go.th

 

(C)2010 Power มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  chanakit2004@hotmail.com

unseenkanchanaburi ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จังหวัด กาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี เที่ยวกาญจนบุรี ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว ,การท่องเที่ยว ,จังหวัดกาญจนบุรี

Unseen kan, unseenkan,ที่พัก,ที่เที่ยว ,กาญจนบุรี,กาญ,ท่องเที่ยว, เที่ยวกาญ,UnseenKanchanaburi,ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว,แผนที่, แผนที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี,เที่ยวกาญจนบุรี,ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรี,สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี, ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี,เที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี,เที่ยวกาญจนบุรี, จัดโปรแกรมทัวร์,โปรแกรมทัวร์,จัดทัวร์,จัดทัวร์ด้วยตนเอง,จัดทัวร์เอง<